TİHUDUM’DA “İÇ HASTALIKLARI HEKİMLERİNİN HASTALARINI BİLGİLENDİRMEDE YARARLANDIKLARI İLAÇ BİLGİ KAYNAKLARI ÇALIŞMASI” ANKETİ

TİHUDUM’DA “İÇ HASTALIKLARI HEKİMLERİNİN HASTALARINI BİLGİLENDİRMEDE YARARLANDIKLARI İLAÇ BİLGİ KAYNAKLARI ÇALIŞMASI” ANKETİ

TİHUDUM'DA
"İÇ HASTALIKLARI HEKİMLERİNİN HASTALARINI BİLGİLENDİRMEDE
YARARLANDIKLARI İLAÇ BİLGİ KAYNAKLARI ÇALIŞMASI" ANKETİ

Sayın Hekim,

"İç Hastalıkları Hekimlerinin Hastalarını Bilgilendirmede Yararlandıkları İlaç Bilgi Kaynakları Çalışması" anketinin amacı, hastaların yöneltmiş oldukları soruları cevaplamak ya da hastaları bilgilendirmek amacıyla iç hastalıkları uzmanları tarafından başvurulan ilaç bilgi kaynaklarını belirlemektir. Formlar isimsiz olarak kaydedilecek ve değerlendirilecektir. Ankete katılmak isterseniz lütfen katılmak isteğinizi onaylayıp devam ediniz.

Online olarak doldurabileceğiniz ankete www.tihudum.org/anket linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Anket, ülkemizde çalışmakta olan iç hastalıkları hekimleri için hazırlanmış olup, tamamen bilimsel amaçlarla kullanılacaktır.

Katkılarınız ve katılımınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER
Prof. Dr. Serhat ÜNAL

www.tihudum.org


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans