İÇ HASTALIKLARI UZMANLARINA YÖNELİK TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİYE YAKLAŞIM DEĞERLENDİRME ANKETİ

İÇ HASTALIKLARI UZMANLARINA YÖNELİK TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİYE YAKLAŞIM DEĞERLENDİRME ANKETİ

İÇ HASTALIKLARI UZMANLARINA YÖNELİK
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİYE YAKLAŞIM DEĞERLENDİRME ANKETİ

Toplum kökenli pnömoni dünya genelinde en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir ve iç hastalıkları uzmanları da günlük pratiklerinde gerek iç hastalıkları polikliniğine gerekse de acil servise başvuran hastalarda toplum kökenli pnömoni takip ve tedavi etmektedir. “İç Hastalıkları Uzmanlarına Yönelik Toplum Kökenli Pnömoniye Yaklaşım Değerlendirme Anketi” ile sağlık hizmetinin ana gövdesini oluşturan iç hastalıkları hekimlerinin toplum kökenli pnömoni ile karşılaştıklarındaki yaklaşımlarını değerlendirmek istiyoruz.

Ankete katılıp katılmamak tamamıyla size bağlıdır; ancak ankete katılmaya karar verirseniz, verdiğiniz cevaplar gizli tutulacak ve sadece bilimsel çalışmalarda değerlendirilmek ve iç hastalıkları pratiğine yönelik yeni yaklaşım rehberleri hazırlamak amacıyla anonimize edilerek kullanılacaktır. Soruları günlük pratiğinizdeki yaklaşımı düşünerek yanıtlamanız çok önemlidir.

Toplam 2-3 dakikada yanıtlayacağınız ankette 7 soru bulunmaktadır. Katılımınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

Online olarak doldurabileceğiniz ankete https://tr.surveymonkey.com/r/PnomoniAnket linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

www.tihudum.org


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans