“VERİDEN PRATİĞE HEPATİT B YÖNETİMİ” TOPLANTISI

“VERİDEN PRATİĞE HEPATİT B YÖNETİMİ” TOPLANTISI

“VERİDEN PRATİĞE HEPATİT B YÖNETİMİ” TOPLANTISI

BİLİMSEL PROGRAM

Tarih: 09.07.2020

Saat: 18:00 – 20:00

Canlı Yayın Linki: www.tihudum.org  

 

1. OTURUM

Moderatör: Ramazan İdilman

 

Hoşgeldiniz ve açılış

COVID-19 ve Karaciğer Hastalığı: Kılavuzlar Son Olarak Neler Öneriyor?

Murat Akyıldız

 

HBV Hastalık Seyri ve Serolojisi

Galip Ersöz

 

HBV’de Güncel Tedavi: Tedavi Öncesi ve Tedavi Sırasında Neler Yapılmalı?

Sabahattin Kaymakoğlu

 

Soru-Cevap

Ramazan İdilman

 

2. OTURUM

Moderatör: Fulya Günşar

 

Solid Organ Nakli Olan Kronik Hepatit B’li Hastada Tedavi Yaklaşımı

Zeki Karasu

 

İmmunsüpresif Kullanan HBV’li Hastaya Yaklaşım

Suna Yapalı

 

Antiviral Tedavi-HSK Gelişimi

Dinç Dinçer 

 

Soru-Cevap

Fulya Günşar

 

GENEL TOPLANTI KAPANIŞI

Ramazan İdilman

 

Yer: Bilimsel Bilişim Stüdyoları, Bükreş Sokak, No: 3/18, Çankaya/ANKARA


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans