İç Hastalıkları Uzman ve Asistanlarına Yönelik “Beslenme ve Beslenme İletişimi” Canlı Konseyleri Başlıyor..

İç Hastalıkları Uzman ve Asistanlarına Yönelik “Beslenme ve Beslenme İletişimi” Canlı Konseyleri Başlıyor..


Resmi büyütmek için tıklayınız.

www.tihudum.org’ta

İç Hastalıkları Uzman ve Asistanlarına Yönelik “BESLENME ve BESLENME İLETİŞİMİ”

CANLI KONSEYLERİ BAŞLIYOR...

Değerli Meslektaşlarımız,

Beslenme sağlıklı yaşamın, akut ve kronik hastalıkların yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Her geçen gün, hemen her alanda olduğu gibi beslenme alanında da hem toplumun hem sağlık profesyonellerinin ulaşımına yönelik bilgi kirliliği artmakta ve konunun uzmanlarından bilgi aktarımına gereksinim duyulmaktadır.

Bu gereksinimden yola çıkarak iç hastalıkları uzman ve asistanlarına yönelik konunun uzmanlarının yer aldığı bir eğitim programı hazırladık.

Sağlıklı beslenme ve kronik hastalık yönetiminde beslenme ile ilgili ‘Beslenmenin Temel İlkeleri ve Önemi’, ‘Vitaminler ve Mineraller’, ‘Antioksidanlar ve İmmün Sistem Desteği’, ‘Spesifik Beslenme Durumları’, ‘Besin Ögesi ve İlaç Etkileşimleri’, ‘Güncel Beslenme Araştırmaları ve Trendler’, ‘Probiyotik, Prebiyotikler’, ‘Gıda Takviyelerinin Kronik Hastalık Yönetimindeki Yeri’, ‘Beslenme ve Sağlıklı Yaşlanma’, ‘Gıda Alerjileri ve İntolerans Yönetimi’ gibi 10 konu başlığının yer aldığı eğitim programımıza davetlisiniz.

Saygılarımızla.

 

Proje Koordinatörleri

Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KALYONCU ATASOY

Prof. Dr. Serhat ÜNAL


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans