İÇ HASTALIKLARI HEKİMLERİNİN HASTALARINI BİLGİLENDİRMEDE YARARLANDIKLARI İLAÇ BİLGİ KAYNAKLARI ÇALIŞMASI

Sayın Hekim,

Aşağıdaki anket, ülkemizde çalışmakta olan İç Hastalıkları hekimleri için hazırlanmış olup, tamamen bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Amaç, hastaların yöneltmiş oldukları soruları cevaplamak ya da hastaları bilgilendirmek amacıyla kullanılan / başvurulan ilaç bilgi kaynaklarını belirlemektir. Formlar isimsiz olarak kaydedilecek ve değerlendirilecektir. Ankete katılmak isterseniz lütfen katılmak isteğinizi onaylayıp devam ediniz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Ayçe Çeliker 1
Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver2
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Karahan3
Uzm. Ecz. Cansu Uysal1
Prof. Dr. Salih Kutay Demirkan1
Prof. Dr. Serhat Ünal4

1 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi – Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Biyoistatistik Anabilim Dalı
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi –İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Lütfen yaşınızı giriniz!İLGİNİZ VE KATKINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Anketle ilgili sorularınız için: Dr. Öğr. Üyesi AYÇE ÇELİKER : 0532 400 40 76